Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-08-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku - data dodania: 2023-08-31 18:48:58

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-08-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Joanna Kowalewska, koordynator@um.wloclwek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 4122959. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:Joanna Kowalewska.
 • E-mail: koordynator@um.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 4144959

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku lub Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku
  ul. Wojska Polskiego 27, 87-800
  lub
  Urząd Miasta Włocławek
  Zielony Rynek 11/13, 87-800
 • E-mail: ppp-wloclawek@wp.pl
 • Telefon: 54 232 59 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-800 Włocławek, Wojska Polskiego 27
Tel.: +48542325918
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mieszczącej się przy ulicy Wojska Polskiego 27 we Włocławku jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
  Wejście do Poradni znajduje się od ul. Wojska Polskiego. Budynek jest trzykondygnacyjny, częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne na terenie Poradni posiada podjazd. Zarówno drzwi główne jak i boczne są szerokie, dwuskrzydłowe, ręcznie otwierane. Przy drzwiach znajduje się przycisk przywołania. Wejście główne posiada dwie pary drzwi: otwierane ręcznie, a wewnątrz drzwi automatyczne, wyposażone w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Z holu głównego na parterze można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajduje się Punkt Obsługi Klienta (pokój nr 7), gdzie załatwianych jest większość spraw. Na parterze znajduje się dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych umożliwiającym transport pomiędzy partem a pierwszym piętrem. Wejście boczne na teren Poradni posiada schodołaz – na cztery schody z przyciskiem przywołania. Po korytarzach istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. Na każdej kondygnacji (parterze i pierwszym piętrz) znajdują się ogólnodostępne łazienki dla niepełnosprawnych, które są odpowiednio oznakowane. Dodatkowo wewnątrz dwóch dużych sal terapeutycznych znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przy wejściu bocznym (posiadającym podjazd) wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępu do tłumacza migowego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego