Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-28 10:45:16 Wydział Kontroli i Audytu Urząd Miasta Włocławek – realizacja gospodarki finansowej za rok 2018, 2019, 2020 Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Włocławek. Zakres kontroli: realizacja gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą: 2018 rok, 2019 rok, 2020 rok. Termin kontroli: 01-06-2020 rok - 16-06-2020 rok. Dokumentacja… Szczegóły
2 2020-08-12 11:38:57 Samodzielny referent w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Szczegóły
3 2020-08-12 11:35:21 Konserwator w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Szczegóły
4 2019-07-30 09:44:06 Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe są opublikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku. Szczegóły
5 2018-07-25 12:45:44 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku - ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami. Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami. Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2016/2017 Termin kontroli: 04.04.2018 rok Dokumentacja i… Szczegóły
6 2018-07-25 12:36:23 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu. Zakres kontroli:  prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do pobierania których zobowiązany jest Zakład… Szczegóły
7 2018-07-25 11:54:28 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku - zgodność wydawania przez zespoły orzekające orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa. Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: zgodność wydawania przez zespoły orzekające orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa. Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2015/2016 Termin kontroli: 29.06.2016 rok.… Szczegóły
8 2018-04-26 13:03:55 Wydział Kontroli i Audytu Urząd Miasta Włocławek - realizacja gospodarki finansowej za rok 2013, 2014, 2015 Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Kontroli Urzędu Miasta Włocławek. Zakres kontroli: realizacja gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą: 2013 rok , 2014 rok, 2015 rok. Termin kontroli: 30-03-2016 rok - 08-04-2016 rok. Dokumentacja i… Szczegóły
9 2018-04-26 12:39:17 Majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2017 Szczegóły
10 2018-04-26 12:34:17 Majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2016 Szczegóły
« 1 2 »