Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

1.Rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych
2.Rejestr akt osobowych
3.Rejestr emerytów i rencistów
4.Ewidencja obecności
5.Rejestr zwolnień lekarskich
6.Rejestr wydanych delegacji służbowych
7.Ewidencja wyjść służbowych
8.Rejestr korespondencji kadrowo/płacowej
9.Rejestr wydanych upoważnień przez Dyrektora
10.Rejestr wypadków przy pracy
11.Ewidencja wydanej odzieży roboczej
12.Rejestr wydanych zaświadczeń na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
13.Rejestr kontroli zewnętrznej
14.Rejestr dochodów budżetowych
15.Ewidencja inwentarza
16.Księgi inwentarzowe
17.Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
18.Ewidencja pieczątek służbowych
19.Rejestr wydawanych orzeczeń
20.Rejestr wydawanych opinii
21.Rejestr wydawanych informacji
22.Ewidencja spraw przedstawianych na posiedzeniach Zespołu Orzekającego
23.Rejestr wniosków dzieci zgłoszonych na badanie
24.Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>