Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2020 Wydział Kontroli i Audytu Urząd Miasta Włocławek – realizacja gospodarki finansowej za rok 2018, 2019, 2020 Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku – ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami. Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu – prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku – zgodność wydawania przez zespoły orzekające orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Wydział Kontroli i Audytu Urząd Miasta Włocławek – realizacja gospodarki finansowej za rok 2013, 2014, 2015 Szczegóły